Shot - เที่ยวบิน Manu - Standard


สี: สีดำ
ราคา:
ลดราคา$2.00

คำอธิบาย

เที่ยวบินโผ Manu เป็นรูปลักษณ์ใหม่ของการออกแบบแบบดั้งเดิมจากนิวซีแลนด์ ใน Te Reo Maori 'Manu' หมายถึงนก

ขนาดมาตรฐาน (หมายเลข 2) มี "ปีก" ที่ใหญ่ที่สุดหรือพื้นที่ของเที่ยวบินโผซึ่งช่วยให้โผมั่นคงในการบิน มีประโยชน์สำหรับลูกดอกตุ้มน้ำหนักที่หนักกว่า การขว้างแบบอ่อนหรือสุ่ม และสม่ำเสมอทุกรอบ

แต่ละแพ็คมีสามเที่ยวบิน

คุณอาจชอบ

ดูล่าสุด